Powiększenie

Kazimierz Wielki powiększył terytorium Polski 2,5 razy, a ludność aż trzykrotnie.