Naborowski Daniel jako „poeta doctus”

  • Naborowski jest doskonałym przykładem poety gruntownie i wszechstronnie wykształconego.
  • Znał rzemiosło literackie i wiedział, jak pisać, by zachęcić do czytania.
  • Takich właśnie poetów nazywa się mianem „poety doctus”.
  • Wzorcowym „poetą docctus” był Jan Kochanowski.
  • Naborowski był dyplomatą.
  • Ukończył studia medyczne i prawnicze.
  • Poznał także mechanikę, a jego nauczycielem był sam Galileusz.
  • Był działaczem kalwińskim.
  • Związany był z dworem Radziwiłłów.