Nachalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Nachalny, namolny, natarczywy, naprzykrzający się.
  • Przeciwstawne:
    • nieśmiały,
    • taktowny.