Nadaremny [wyrazy przeciwstawne]

  • Nadaremny, bez pozytywnych wyników, próżny.
  • Przeciwstawne:
    • owocny,
    • skuteczny,
    • efektywny.