Nadaremnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nadaremnie przysłówek Nadaremnie wyjechał tyle kilometrów.