Nade [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nade przyimek Nade mną było zachmurzone niebo.