Nadinterpretacja

Turyści byli zachwyceni przełajem Dunajca.