Nagle [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nagle przysłówek

(naraz, raptem, wtem)

Nagle usłyszałem głos dyrektora.