Najsampierw [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
najsampierw przysłówek

(wzmocnione najpierw)

Najsampierw musiałam zadbać o siebie.