Nagłos

  • Początek wyrazu wypowiedzianego.
  • W wyrazie wypowiedzianym mówi się o nagłosowym fonemie lub o nagłosowej sylabie.

Przykłady:

  • W wyrazach mama, mowa, medal – nagłosowym fonemem jest m, a nagłosowymi sylabami ma-, mo-, me-.