Mowa

  • Zasób wyrazów, wyrażeń i zwrotów oraz form używanych w celu wzajemnego porozumiewania się przez członków jednego narodu, społeczeństwa, mieszkańców jednego regionu, osoby z danego środowiska, charakterystyczny dla pewnej epoki, uzależniony od sytuacji i charakteru wypowiedzi.
  • Wypowiadanie czegoś, mówienie, zdolność mówienia, to co się mówi.
  • Sposób wymawiania wyrazów, sposób mówienia, wymowa.
  • Dłuższa wypowiedź okolicznościowa, najczęściej o charakterze uroczystym, skierowana do licznego zgromadzenia, przemówienie.