Nagroda Europy [Kielce w gronie miast nominowanych- 2021]

Miasta  wypełniło wniosek aplikacyjny, oceniając swoje osiągnięcia w dziedzinie realizacji międzynarodowych projektów i ubiega się o Nagrodę Europy, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Komitet Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Rady Europy. Nagroda przyznawana jest od 1955 roku przez Komitet Ministrów Rady Europy. Otrzymuje ją co roku jedna miejscowość, która podejmuje  wyjątkowe wysiłki na rzecz szerzenia ideału jedności europejskiej. Kielce w poprzednich latach były już wyróżniane, m. in. Dyplomem Europejskim (2015), Flagą Europejską (2016, oraz Plakietą Honorową Rady Europy (2018).