Najpierw [wyrazy przeciwstawne]

  • Najpierw, jako pierwsze w kolejności, na początku, przede wszystkim.
  • Przeciwstawne:
    • później,
    • następnie,
    • potem.