Należny [wyrazy przeciwstawne]

  • Należny, należący się komuś, przysługujący.
  • Przeciwstawne:
    • niezasłużony,
    • nieuzasadniony,
    • niesłuszny,
    • niesprawiedliwy.