Należyty [wyrazy przeciwstawne]

  • Należyty, taki jak należy, jaki powinien być, właściwy, stosowny, odpowiedni.
  • Przeciwstawne:
    • niewłaściwy,
    • nieodpowiedni,
    • niestosowny,
    • nienależyty.