Naprawdę [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
naprawdę partykuła oceniająca Czy naprawdę odchodzisz?
przysłówek Naprawdę jest to smaczne.