Na pewno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na pewno przysłówek

(bez wątpienia,

z pewnością)

Już na pewno będzie ciepło.