Nigdy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nigdy zaimek przysłowny nieokreślony Nigdy o nim nie zapomniała.