Narada [synonimy]

  • Obrady.
  • Konferencja.
  • Rokowania.
  • Negocjacje.
  • Konsultacja.
  • Konsylium.
  • Rozmowy.
  • Układy.
  • Dyskusja.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]