Burza [synonimy]

  • Zawierucha.
  • Sztorm.
  • Nawałnica.
  • Zamieć.
  • Sztorm.
  • Cyklon.
  • Orkan.
  • Wiatr.
  • Deszcz.
  • Piorun.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]