Jednolity [wyrazy przeciwstawne]

 • Jednolity, bez różnicy pod względem budowy, składu, formy, kompozycji, tworzący jednolitą zwartą, zharmonizowaną całość, jednakowy dla wszystkich.
 • Przeciwstawne:
  • niejednolity,
  • różnorodny,
  • zróżnicowany,
  • różnoraki,
  • niespółny.