Naraz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
naraz przysłówek Naraz trzasnął grom.