Na razie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na razie przysłówek Na razie nie znam diagnozy.