Nasamprzód [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nasamprzód przysłówek Nasamprzód posprzątał mieszkanie.