Naraz [wyrazy przeciwstawne]

  • Naraz, nagle, nieoczekiwanie, niespodziewanie, jednocześnie, razem, wspólnie.
  • Przeciwstawne:
    • stopniowo,
    • powoli,
    • pojedynczo,
    • osobno, etapowo.