Następny [wyrazy przeciwstawne]

  • Następny, kolejny, następujący po innych w kolejności czasowej lub przestrzennej.
  • Przeciwstawne:
    • poprzedni,
    • wcześniejszy,
    • uprzedni.