Narażać się [synonimy]

  • Wystawiać.
  • Kłaść głowę.
  • Balansować.
  • Być w niebezpieczeństwie.
  • Iść ze śmiercią pod rękę.
  • Ocierać się o śmierć.
  • Ryzykować.
  • Stać nad przepaścią.
  • Znaleźć się między Scyllą a Charybdą.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]