Natrętnie [synonimy]

  • Natarczywie.
  • Nachalnie.
  • Z natarczywością.
  • Uprzykrzenie.
  • Usilnie.
  • Jak pijawka.
  • Jak rzep psiego ogona.
  • Jak pijany płotu.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]