Natchnąć [synonimy]

  • Sugerować.
  • Inspirować.
  • Poddawać.
  • Podsuwać.
  • Namawiać.
  • Wpływać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]