Naświetlenie [synonimy]

  • Oświetlenie.
  • Światło.
  • Kąt widzenia.
  • W świetle.
  • Objaśnienie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]