Na ślepo [synonimy]

  •  Na niewidzianego.
  • Na chybił trafił.
  • Z zawiązanymi oczami.
  • Na los szczęścia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]