Naśladowca [synonimy]

  • Epigon.
  • Imitator.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]