Naśladować [synonimy]

  • Zapożyczać.
  • Kopiować.
  • Brać wzór.
  • Iść śladem.
  • Odgrywać.
  • Udawać.
  • Fałszować.
  • Małpować.
  • Pozować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]