Nareszcie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nareszcie przysłówek

(w końcu)

Nareszcie skończył się rok szkolny.