Za wesoło [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
Za wesoło  

przysłówek

 

Coś w tej klasie za wesoło.