Pozytywizm – sztuka

ARCHITEKTURA

W tym okresie nie pojawiła się, w zasadzie, żadna nowa tendencja. Podobnie jak w romantyzmie  dominowały style historyczne, a także eklektyzm, który proponował łączenie elementów różnych epok, znane budowle tego okresu to:

  • Teatr Juliusza Słowackiego w Krakowie,
  • Hotel Bristol w Warszawie.

MALARSTWO

Malarstwo preferowało realizm, obrazy dokładnie przedstawiały rzeczywistość, bez idealizowania, upiększania czy stosowania akademickich kanonów piękna, jak czyniło to malarstwo romantyczne. Ograniczono znacznie paletę barw i efekty świetlne, a całość kompozycji była niezwykle uproszczona.

Tematyka obrazów obejmowała życie codzienne, często przedstawiała sceny rodzajowe zwykłych ludzi, ilustrując ich życie w codziennych odsłonach (praca, odpoczynek).

Twórcy tego okresu to:

  • Józef Chełmoński,
  • Gustaw Courbet,
  • Aleksander Gierymski,
  • Jan Matejko (twórca obrazów historycznych).