Narodowy [synonimy]

  • Ludowy.
  • Regionalny.
  • Rodzimy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]