Narodziny [synonimy]

  • Urodzenie się.
  • Przyjście na świat.
  • Uląg.
  • Wyląg.
  • Kiełkowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]