Naroże [synonimy]

  • Róg.
  • Narożnik.
  • Węgieł.
  • Krawędź.
  • Kąt.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]