Narwaniec [synonimy]

  • Postrzeleniec.
  • Szalona pałka.
  • Pała.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]