Narząd [synonimy]

  • Organ.
  • Członek.
  • Część ciała.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]