Narzeczony [synonimy]

  • Kandydat do ręki.
  • Kandydat na męża.
  • Oblubieniec.
  • Nowożeniec.
  • Pan młody.
  • Epuzer (żartobliwie).

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]