Narracja personalna

  • Jest to opowieść prowadzona przez trzecioosobowego narratora.
  • Narrator przyjmuje punkt widzenia bohatera powieściowego.
  • Narrator ogląda to samo, co postać.
  • Podobnie postrzega rzeczywistość i ludzi, mówi także ich językiem.
  • Ten sposób wprowadzania  myśli i uczuć bohatera nazywa sie mową pozornie zależną.