Portret psychologiczny

W utworze jest to pogłębiony obraz postaci. Wykorzystywana w ty celu jest charakterystyka bezpośrednia (monologi wewnętrzne i wypowiedzi postaci) oraz charakterystyka pośrednia (dialogi, sposób postępowania, działania, opinie innych osób).

Portret psychologiczny  uwzględnia:

  • jej cech osobowych (osobowościowych),
  • sposobu zachowań,
  • przedstawienia jej gustów, upodobań,
  • pokazania jej emocji,
  • zobrazowania jej języka i sposobu mówienia.

MS