Nasienie [synonimy]

  • Ziarno.
  • Nasiono.
  • Pestka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]