Nastawać [synonimy]

  • Przychodzić.
  • Panować.
  • Istnieć.
  • Ukazywać się.
  • Zalegać.
  • Wybijać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]