Nastrojowo [synonimy]

  • Poetycznie.
  • Sentymentalnie.
  • Romantycznie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]