Nastrój [synonimy]

  • Atmosfera.
  • Klimat.
  • Ton.
  • Nuta.
  • Humor.
  • Duch.
  • Odcień.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]