Nasycać [synonimy]

  • Przepajać.
  • Napuszczać.
  • Gumować.
  • Impregnować.
  • Napełniać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]