Nasyp [synonimy]

  • Wał.
  • Grobla.
  • Okop.
  • Kopiec.
  • Usypisko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]